Rozpocznij swoją podróż z Dominiką

Blog

Blog

Podcast

Podcast

Video

Video

Coaching kariery

Career Coaching jest szczególnie przydatny dla osób chcących zaplanować swoją przyszłość zawodową. Jest on wsparciem w prowadzeniu kariery klienta tak, by jej przebieg był zgodny z jego wartościami, potrzebami i umiejętnościami. Coaching kariery pozwala obiektywnie ocenić obecną sytuację zawodową oraz określić nowe cele i sposób ich realizacji, jak również wyznaczyć plan działań, który ma doprowadzić do poprawy sytuacji zawodowej.

Coaching międzykulturowy

Coaching Międzykulturowy jest doskonałym wsparciem dla indywidualnego rozwoju, sposobem na rozwój umiejętności współpracy oraz relacji z osobami z innych kultur, skuteczną metodą przełamywania barier między pracownikami z różnych krajów, formą pomocy w adaptacji w obcym kraju jak i w zagranicznej firmie.